Покажи sidebar
Затвори

DB – 7100A

Стандардна база за детектори FD7120 за кревање на температура и топлина
Затвори

DB-7100

Стандардна база за детектори од серија 7100
Затвори

FD-7110

Адресабилен температурен детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на фиксна висока температура – Работен напон: 15-30 VDC –
Затвори

FD-7120

Адресабилен детектор на кревање на температура и топлина Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина –
Затвори

FD-7130

Адресабилен димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен
Затвори

FD-7160

Адресабилен комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање